Ieder kind ontwikkelt zich op een andere manier. Het allerbelangrijkste hierin is dat een kind zich goed en betrokken voelt op de school en in zijn of haar klas. Door middel van genormeerde toetsen, observaties en leerlingengesprekken krijgen we een beeld van ieder kind. Onze SES-leerkracht en zorgleerkracht helpen de kinderen die extra hulp nodig hebben alsook deze kinderen die extra uitdaging nodig hebben.

We beogen mits deze goede opvolging en zowel preventieve als remediërende maatregelen al onze leerlingen de eindtermen te laten bereiken met het oog op het secundair onderwijs.

De zorgcoördinator coördineert de zorg binnen de school. Zij bewaakt het overzicht van de leerlingendossiers, heeft contacten met ouders, CLB, externe partners en natuurlijk de klastitularissen om een globaal beeld te krijgen van de leerlingen met hulpvragen en ondersteuningsnoden.

Bij gesprekken over de leerling, zijn onze ouders een volwaardige gesprekspartner en gaan zij mee aan tafel om de toekomst van hun kind uit te stippelen.