Een fijne groep mama’s staat jaarlijks in voor enkele leuke activiteiten op school:

 • koffie en boterkoeken op 1 september
 • maken van fruitsalade op 1 september
 • spaghetti maken voor de kleuters op hoeveklassen
 • hapjes maken voor de lerarendag

Heeft u ook zin om te helpen bij enkele activiteiten, neem zeker contact op met de directie. Wij komen enkele keren per jaar samen en telkens zijn dit gezellige avonden!

Naast de ouderraad bestaat ook een vriendenkring. Daartoe behoren al onze leerkrachten en zij organiseren:

 • de jaarlijkse feesten (Halloween, Zomerfeest, ouderfeest, kersthappening,…)
 • de (pannen)koeken en kaasverkoop

De opbrengst van deze activiteiten komt volledig de leerlingen ten goede, zowel bij uitstappen als bij schoolprojecten.

Hoe helpen wij de leerlingen?
 • We komen tussen bij de bosklassen van L5 en L6 (50 € per leerling).
 • De boerderijklassen van K3 komen voor 50 procent op de rekening van de Vriendenkring.
 • We betalen een stuk van de busfacturen bij schoolreizen, sport-, culturele- en pedagogische uitstappen. Vorig schooljaar:
  Schoolreis 1e graad naar Plopsaland: € 15,00 i.p.v. € 17,50
  Schoolreis 2e graad naa Bellewaerde: € 15,00 i.p.v. € 19,00
  Sport op woensdagmiddag met busvervoer: € 2,00 i.p.v. € 5,00
  Vorig schooljaar werden er voor € 3436,61 aan busfacturen betaald.
 • We kopen regelmatig speelplaatsmateriaal aan voor de kleuterklassen en de lagere school.

Een reactie achterlaten