Het eerste leerjaar

Het eerste leerjaar werkt met de vernieuwde methode van Mol en Beer. We zetten in op letterkennis, woordvorming en technische leestraining met magnetische letterdozen. In het hoekenwerk wordt de leerstof op een speelse manier herhaald.

Taalonderwijs

We werken intensief aan ons taalonderwijs en leren de leerlingen naast de klassikale lessen waarbij zij de spellingsregels leren beheersen, in groep werken aan betekenisvolle opdrachten, vb. het schrijven van een gedicht, van een klaskrant, het voorbereiden van een toneelstuk,… . Er is aanvullend een nauwe samenwerking met de plaatselijke bibliotheek waar de leerlingen veelvuldig een bezoek brengen om boeken te ontlenen en deel te nemen aan auteurslezingen en waar boekenboxen kunnen ontleend worden.

EDI werking in het lager onderwijs

In het lager onderwijs werken wij didactisch volgens het EDI-principe, de expliciete directe instructie. Door middel van het gebruik van wisbordjes tijdens de instructie ziet de leerkracht zeer vlot wie geen verdere instructie meer nodig heeft en meer uitdagende oefeningen wenst, alsook wie nog een woordje extra uitleg nodig heeft. De leerkracht kan op deze manier gewenst differentiëren in kleinere groepen of uitdaging aanbieden via het hoekenwerk of contractwerk.

Per trimester worden de leerlingen op vlak van lezen, spelling en wiskunde gescoord via genormeerde toetsen. Zo kan verdere begeleiding heel intensief worden verder gezet door de klasleerkracht, de SES-leerkracht of de zorgcoördinator.

Experimenterend leren

Doorheen ons natuuronderwijs en onze lessen techniek hebben wij aandacht voor het ‘proefondervindelijk leren’, want wat we zelf ontdekken, onthouden we beter. De leerlingen werken geregeld in groepjes en leren een oplossing te zoeken voor een vooropgesteld probleem. We leren vooraf een hypothese te maken en toetsen deze af aan ons eindresultaat. We leren elkaar te helpen en uitleg te geven over de kennis die we zelf hebben opgedaan.

  • Hoe kunnen wij een boot laten voortstuwen op water?
  • Hoe maken we steigers?
  • Welke dieren leven in onze omgeving en hoe reageren zij op elkaar?
  • Welke verschillende smaken kunnen wij waarnemen?
  • Hoe onderhouden wij onze moestuin?

Aandacht voor verkeerseducatie

In het kleuteronderwijs wordt veel aandacht geschonken aan de fietsvaardigheden van onze leerlingen alsook het zich te voet veilig begeven in het verkeer. Dit wordt in het lager onderwijs verder uitgediept. Onze leerlingen worden dan ook grondig voorbereid op het voetgangers- en fietsexamen in de nabije omgeving. Al onze leerlingen halen hun voetgangers- fietsbrevet. Zij zijn dan ook op het einde van het zesde leerjaar in staat om zelfstandig een parcours van 3 km af te leggen in hun stad.

Uitstappen en GWP

Gedurende het schooljaar worden verscheidene uitstappen voorzien. Elke klas neemt gemiddeld twee à drie keer deel aan zo´n uitstap. We vinden een gezond evenwicht tussen aandacht voor onze natuur als voor onze cultuur en geschiedenis. Onze derde graad doorloopt een geïntegreerde werkperiode (GWP) te Marcourt waarbij we in de ochtend les geven en in de namiddag de nadruk leggen op het experimenteren leren binnen de domein natuur en techniek.

Sport en gezonde voeding

We werken met een tweewekelijks programma: de ene week krijgen de leerlingen twee uur lichamelijke opvoeding door een vakspecialist, de andere week krijgen ze een uurtje turnen en gaan ze een uurtje zwemmen. Op woensdagnamiddag worden geregeld sportactiviteiten georganiseerd.

Aanvullend zetten wij sterk in op ons gezondheidsbeleid waar we het drinken van water en eten van fruit sensibiliseren bij de ouders en kinderen.

Ontspanning

Op de speelplaats hanteren we een doorschuifsysteem, zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de speeltuigen en/of de voetbalvelden. Aanvullend beheren de leerlingen van de leerlingen onze speel-o-theek waar spelmateriaal kan ontleend worden.

P1040216