Openbloeien om op te groeien…
In onze basisschool kan uw kind openbloeien om op te groeien tot een gelukkige, zelfzekere en creatieve tiener. Elke leerling, meisje of jongen, met een eigen persoonlijkheid, eigen visie, eigen kunnen, eigen overtuiging, verdient onze speciale aandacht.
De school biedt kwalitatief onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Op deze manier streven we naar een zo groot mogelijke beleving. De school werkt dan ook intensief aan vernieuwingen met oog voor ICT, leren leren, actualiteit, sport, geïntegreerde werkperiodes…
Het personeel en de directie vormen een team dat een ‘open deur’ politiek hanteert, dat communicatief is ten opzichte van ouders en samen met de leerlingen het gezicht en de uitstraling van de school bepaalt.

Experimenterend leren

Doorheen ons natuuronderwijs en onze lessen techniek hebben wij aandacht voor het ‘proefondervindelijk leren’, want wat we zelf ontdekken, onthouden we beter. De leerlingen werken geregeld in groepjes en leren een oplossing te zoeken voor een vooropgesteld probleem. We leren vooraf een hypothese te maken en toetsen deze af aan ons eindresultaat. We leren elkaar te helpen en uitleg te geven over de kennis die we zelf hebben opgedaan.

  • Hoe kunnen wij een boot laten voortstuwen op water?
  • Hoe maken we steigers?
  • Welke dieren leven in onze omgeving en hoe reageren zij op elkaar?
  • Welke verschillende smaken kunnen wij waarnemen?

Aandacht voor verkeerseducatie

In het kleuteronderwijs wordt veel aandacht geschonken aan de fietsvaardigheden van onze leerlingen alsook het zich te voet veilig begeven in het verkeer. Dit wordt in het lager onderwijs verder uitgediept. Onze leerlingen worden dan ook grondig voorbereid op het voetgangers- en fietsexamen in de nabije omgeving. Al onze leerlingen halen hun voetgangers- fietsbrevet. Zij zijn dan ook op het einde van het zesde leerjaar in staat om zelfstandig een parcours van 3 km af te leggen in hun stad.

 

 

Differentiatie

Door middel van binnenklasdifferentiatie worden leerlingen geholpen die af en toe een duwtje in de rug nodig hebben. Om het lezen te bevorderen worden klasdoorbrekend groepen gemaakt. Via het hoekenwerk en contractwerk leren de leerlingen zelfstandig een taak te vervullen of via groepswerk probleemoplossend te denken. Het geeft de leerkracht opnieuw de kans de leerlingen enerzijds extra aandacht te schenken, anderzijds de leerlingen op hun talenten te observeren. Onze zorg- en Ses-leerkracht staat de leerkrachten bij in de afname van genormeerde toetsen en het bieden van hulp aan de leerlingen.

P1040213

Levensbeschouwing

Er is een vrije keuze tussen de verschillende godsdiensten en zedenleer.
Deze worden onderwezen door daarvoor bevoegde vakleerkrachten.

P1040201

P1040203

P1040196

Uitstappen

Gedurende het schooljaar worden verscheidene uitstappen voorzien. Elke klas neemt gemiddeld twee à drie keer deel aan zo´n uitstap. We vinden een gezond evenwicht tussen aandacht voor onze natuur als voor onze cultuur en geschiedenis.

Sport

We werken met een tweewekelijks programma: de ene week krijgen de leerlingen twee uur lichamelijke opvoeding door een vakspecialist, de andere week krijgen ze een uurtje turnen en gaan ze een uurtje zwemmen. Op woensdagnamiddag worden geregeld sportactiviteiten georganiseerd.

woensdagmiddagsport 2 woensdagmiddagsport

Ontspanning:

Op de speelplaats hanteren we een doorschuifsysteem, zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de speeltuigen en/of de voetbalvelden.

P1010880 P1040216