Meester Bart gaf de leerlingen van L6 binnen de les techniek opnieuw een uitdagende opdracht: ‘Bouw een zo hoog mogelijke steiger met de aangeboden materialen. Denk aan de principes van driehoeken en bogen en zorg voor voldoende stevigheid’. Probleemoplossend denken en een goede samenwerking waren voorwaarden om deze opdracht tot een goed einde te brengen en dat hebben alle zeven de groepen uitstekend gedaan. Proficiat!

L6 maakt steigers.