De allerkleinsten

Onze allerkleinsten komen terecht in een volledig gerenoveerde kleurrijke kleuterblok ingericht volgens de noden van de kleintjes: klimrek, gezellige hoekjes,… dit allemaal dicht bij aangepaste sanitaire voorzieningen. 

 

De kleuters

We werken in de kleuterklas met thema’s. Deze thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en kunnen seizoensgebonden zijn, of starten vanuit een mooi educatief prentenboek.

De klas in ingericht in leerrijke hoeken waar kinderen zowel alleen ervaringen opdoen als in kleine groepjes. Ze leren puzzelen, lezen een boek, werken op de computer, werken samen aan een contract of oefenen op hun schrijfmotoriek via de methode Krullenbol. 

De wekelijkse ervaringen worden besproken tijdens de kringgesprekken, waar ook aandacht is voor het tijdsbesef via de kalenders en persoonlijke ervaringen van de kinderen.

De thema’s als orde, zorg, beleefdheid, pesten, liegen,… komen wekelijks aan bod in de klas en op de speelplaats.

Integratiemomenten

De lokalen van de derde kleuterklas liggen in het hoofdgebouw, dit om de overgang naar het 1ste leerjaar zo naadloos mogelijk te laten verlopen. Onze derde kleuters proeven maandelijks van januari tot juni van een uurtje in het eerste leerjaar. De drempel naar het eerste leerjaar valt volledig weg.

De verteltas

Vanaf de peuterklas wordt de verteltas mee naar huis gegeven. Op deze manier proberen we tijdens gezellige en familiale momenten de kleuters te stimuleren in hun taal ontwikkeling.

IJsbergdidactiek tijdens de lessen wiskunde

De kleuterjuffen werken volgens de ijsbergdidactiek, waarbij we verder gaan dan enkel tellen, maar ook invulling geven aan een getal. Dit draagt bij tot een groter getalbegrip waardoor zij zeer goed zijn voorbereid op een 1ste leerjaar.

Individuele begeleiding

Sommige kleuters kunnen het op één of andere manier moeilijk hebben, bv. met het aanleren van begrippen, wiskundige initiatie, schrijfmotoriek…

Die kinderen kunnen extra begeleiding krijgen van een kleuterjuf die hen op een regelmatige basis individueel bijstaat.

Franse les in de derde kleuterklas

Elke week komt Pistache op bezoek in de derde kleuterklas en wordt er op een speelse manier kennis gemaakt met de Franse taal.

Het verteltheater

In samenwerking met de bib worden er regelmatig prentverhalen vertelt op een creatieve manier.

P1040287

Slaaphoekje voor de peuters

Voor de peuters is een schooldag een lange dag. Ze krijgen de gelegenheid om over de middag een dutje te doen in ons slaaphoekje.

P1040295

Kleuterproclamatie

Op het einde van hun kleuterloopbaan volgt een plechtig afscheidsfeestje. Daarop tonen de kleuters wat zij reeds hebben geleerd in de kleuterklas en tonen aan de ouders dat zij klaar zijn voor het 1ste leerjaar.

Aandacht voor fietsvaardigheden en verkeer

Op het einde van het 6de leerjaar zijn onze leerlingen in staat om zelfstandig een parcours van 3 km per fiets doorheen Gistel af te leggen. Vanaf de peuterklas schenken wij grote aandacht aan het inoefenen van de fietsvaardigheden alsook ons veilig begeven in het verkeer telkens met fluojas en fietshelm.

Sportief

Bewegingsopvoeding staat dagelijks op het programma. Hiervoor maken we gebruik van een groot aanbod  bewegingsmateriaal (vb. loopfietsen, gymballen, loopklossen, parachute, ….)

Onze kleuterturnjuf zorgt ervoor dat onze kleintjes heel veel bewegen. Na de paasvakantie start onze watergewenning in de tweede kleuterklas.  In de derde kleuterklas gaan ze tweewekelijks naar het zwembad in Gistel. Daarnaast nemen de kleuters ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten zoals Rollebolle, Zee aan sporten,…

In het voorjaar houden we onze jaarlijkse sportdag.

P1040296

Op stap

Onze kleuters trekken er regelmatig op uit om de omgeving van de school te verkennen: naar de markt, het bos, de brandweer, de boerderij, bibliotheek, toneelvoorstellingen,…

De kleuters uit de derde kleuterklas gaan op 2-daagse uitstap met overnachting naar de kinderboerderij.