Kinderdagverblijf

Zoekt u een opvangplaats waar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen centraal staan, waar kinderen gestimuleerd worden en volop op ontdekking kunnen gaan, zowel binnen als buiten, en dit alles op hun eigen ritme, waar elk kind mag schitteren op zijn eigen manier?
Kinderdagverblijf De Klimop staat hiervoor garant!

Kinderdagverblijf de Klimop maakt deel uit van vzw Kinderopvang Scholengroep 27.De vzw Kinderopvang Scholengroep 27 telt 5 kinderdagverblijven, elk verbonden aan een basisschool van het GO!

Kinderdagverblijf De Klimop ligt op het schooldomein van basisschool De Klimop. De ingang van het kinderdagverblijf bevindt zich op de parking achter het postkantoor van Gistel, Stationsstraat 27.

GSM 0498 92 27 62

Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en Gezin en werkt volgens het systeem inkomenstarief. Het biedt opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar en  heeft een capaciteit van 22 kinderen.

Het kinderdagverblijf streeft in samenwerking met de ouders naar het aanbieden van pedagogisch verantwoorde opvang. Dagelijks staat een  professioneel team klaar die door efficiënt samenwerken zorgt voor een kindvriendelijke, veilige en creatieve omgeving. Hierbij staat het welzijn van de kinderen centraal en willen de kinderbegeleiders de kinderen alle ontwikkelingskansen geven, rekening houdend met de individuele draagkracht van elk kind. Ze zorgen voor een huiselijke sfeer waar de belevingswereld van de kinderen en het gezin centraal staan. Ze hebben oog voor diversiteit en bouwen een vertrouwensrelatie op met de kinderen en hun ouders. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de verwachtingen en wensen van de ouders. . Er wordt veel belang gehecht aan wederzijdse communicatie. Bovendien heeft het kinderdagverblijf een wenbeleid; ouders krijgen de kans om tijdens de maand voor de start van de opvang te komen wennen met hun kind.

De kinderdagverblijven van vzw Kinderopvang Scholengroep 27 zorgen voor een naadloze overgang van kinderopvang naar kleuterschool.
Er is een nauwe samenwerking tussen kinderdagverblijf de Klimop en basisschool De Klimop. Tijdens het schooljaar is er maandelijks een integratie tussen het kinderdagverblijf en de peuterklas. Afwisselend komen de peuters van de basisschool naar het kinderdagverblijf en gaan de oudste peuters van het kinderdagverblijf op bezoek in het peuterklasje van juf Michele, waar ze een onthaalmomentje meemaken en wat mogen spelen. Daarnaast worden  er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Dit zorgt ervoor dat de overstap van het kinderdagverblijf naar de kleuterschool vlotter kan verlopen: de kinderen kunnen al eens proeven van het dagelijks leven in een peuterklas en raken vertrouwd met de juf.