Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

Instapdata schooljaar 2022 – 2023

 • donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2020
 • maandag 7 november 2022 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 07/05/2020
 • maandag 9 januari 2023 (na kerstvakantie) – geborden t.e.m. 09/07/2020
 • woensdag 1 februari 2023 – geboren t.e.m. 01/08/2020
 • maandag 27 februari 2023 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 27/08/2020
 • maandag 17 april 2023 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 17/10/2020
 • maandag 22 mei 2023 (na Hemelvaart) – 22/11/2020

Instapdata schooljaar 2023-2024

 • vrijdag 1 september 2023 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2021
 • maandag 6 november 2023 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 06/05/2021
 • maandag 8 januari 2024 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 08/07/2021
 • donderdag 1 februari 2024  – geboren t.e.m. 01/08/2021
 • maandag 19 februari 2024 – geboren t.e.m. 19/08/2021
 • dinsdag 15 april 2024 – geboren t.e.m. 19/10/2021
 • maandag 13 mei 2024 – geboren t.e.m. 30/11/2021