Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

Instapdata schooljaar 2021 – 2022

 • woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 1/03/2019
 • maandag 8 november 2021 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 8/05/ 2019
 • maandag 10 januari 2022 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 10/07/2019
 • dinsdag 1 februari 2022 – geboren t.e.m. 1/08/2019
 • maandag 7 maart 2022 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 7/09/2019
 • maandag 19 april 2022 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 19/10/2019
 • maandag 30 mei 2022 (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 30/11/2019

Instapdata schooljaar 2022 – 2023

 • donderdag 1 september 2022 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2020
 • maandag 7 november 2022 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 07/05/2020
 • maandag 9 januari 2023 (na kerstvakantie) – geborden t.e.m. 09/07/2020
 • woensdag 1 feburari 2023 – geboren t.e.m. 01/08/2020
 • maandag 27 februari 2023 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 27/08/2020
 • maandag 17 april 2023 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 17/10/2020
 • maandag 22 mei 2023 (na Hemelvaart) – 22/11/2020