Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

Instapdata schooljaar 2020 – 2021

  • maandag 19 april 2021 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 19/10/2018
  • maandag 17 mei (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 17/11/2018

Instapdata schooljaar 2021 – 2022

  • woensdag 1 september 2021 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 1/03/2019
  • maandag 8 november 2021 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 8/05/ 2019
  • maandag 10 januari 2022 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 10/07/2019
  • dinsdag 1 februari 2022 – geboren t.e.m. 1/08/2019
  • maandag 7 maart 2022 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 7/09/2019
  • maandag 19 april 2022 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 19/10/2019
  • maandag 30 mei 2022 (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 30/11/2019