GO! basisschool De Klimop ligt op een uitgestrekt groen domein. De leerlingen kunnen er op trektocht in de eigen schooltuin. Er is een uitdagend hindernissenparcours, een dierenhotel, een appeltuin en een Jonge-helden-kamp waar leerlingen kampen bouwen tijdens de speelpauzes en na schooltijd.

Alle ruimte dus om samen met je vriendjes groot te worden.

In onderwijskringen zijn de ogen gericht op het educatief taalconcept van basisschool De Klimop is Gistel.

In het vijfde en zesde leerjaar is er bijvoorbeeld elke week een wiskundeles volledig in het Frans. Zo blijft het Frans niet beperkt tot woorden en werkwoorden die je uit het hoofd leert, maar zit je wekelijks vijftig minuten in een Franse school… maar dan in Gistel. De Franse taal komt overigens  al vanaf de kleuterklas aan bod.

De peuters en kleuters stappen in de eeuwenoude Japanse traditie van het verteltheater, de kamishibai. De combinatie van voorlezen en theater dompelt de kinderen volledig onder in een verhaal.

Buiten in de wilgenhut mogen de kinderen ‘s middags strips lezen. De laatstejaars lezen voor aan hun jongste schoolgenootjes. De verteltas, de Snippertas, de Schrijfdans, Het Tik-Tak-huis, prachtige beeldtaal in crea-ateliers… zijn nog voorbeelden waarmee wij in GO! basisschool De Klimop enthousiast jong-leren met taal!

Onze troeven:

 • mogelijkheid tot middagdutje in de peuterklas
 • eigen busdienst, gratis voor kleuters
 • voor- en naschoolse opvang tussen 7u00 en 18u30 ‘s avonds op eigen schooldomein
 • integratieactiviteiten tussen het kinderdagverblijf en de peuterklas
 • initiatie zwemmen vanaf de tweede kleuterklas
 • initiatie Frans vanaf de derde kleuterklas
 • integratieactiviteiten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar
 • gebruik van Ipads in de kleuterklas, digitale schoolborden in het lager onderwijs
 • een grote inzet op ervaringsgericht leren door middel van educatieve uitstappen: musea, bibliotheek, kunstatelier,…
 • een wekelijks crea-atelier op vrijdagmiddag met als doel de muzische beleving ver verhogen
 • sterke inzet op lezen vanaf het eerste leerjaar – dagelijks een kwartier leesinstructie
 • dagelijkse aandacht voor het ‘stillezen’ om het leesplezier te verhogen
 • een grote groene zone op school vol inheemse bomen, een hindernissenparcours en een schoolmoestuin
 • een rustzone op school tijdens de speeltijd in de wilgenhut met kansen om te lezen
 • Het project ‘Verteltas’ om de samenwerking tussen de school en de ouders te verhogen