In september 2015 is Basisschool De Klimop ingestapt in het pilootproject ‘Taalinitiatie Frans in de lessen wiskunde’.

In het vijfde leerjaar wordt een aanzet gegeven door regelmatig de Franse taal te koppelen aan wiskundige begrippen:

  • Aanleren van de cijfers tot en met 20 bij het hoofdrekenen en cijferen (later uitbreiding tot 100)
  • Aanleren van de begrippen ‘klasmateriaal’
  • Cijferen
  • De delen van het vierkant, de rechthoek en de driehoek

In het zesde leerjaar krijgen onze leerlingen iedere week 2 herhalingslessen (2 keer 25 minuten) wiskunde in de Franse taal.

Zowel leerlingen die baat hebben bij extra inoefening van wiskundige opdrachten als leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken bij het aanleren van de Franse taal zijn zeer gebaat met dit project.

De nadruk in deze lessen wordt gelegd op het spontaan spreken. Het doel van deze lessen is het verhogen van de spreekdurf, dit in een klassituatie waarbij de leerlingen worden begeleid en positief worden gestimuleerd wat hun zelfvertrouwen doet stijgen. De drempel om Frans te spreken verlaagt en hun zelfvertrouwen in de Franse taal stijgt, wat hun ware talenten tot uiting laat komen.

Uiteraard breidt hierdoor hun woordenschat uit en krijgen zij de kans om hun zinsconstructies te optimaliseren. Tweetaligheid in onze huidige maatschappij biedt de leerlingen later op de arbeidsmarkt grote kansen.

Naast dit project wordt nog altijd evenveel aandacht geschonken aan de Nederlandse taal.