In september 2015 is Basisschool De Klimop ingestapt in het pilootproject ‘Taalinitiatie Frans in de lessen wiskunde’. Iedere klas krijgt 1 lesuur wiskunde in de Franse taal als voorbereiding op het secundair onderwijs. Dit houdt onder andere in:

  • Aanleren van de cijfers tot en met 20 bij het hoofdrekenen en cijferen (later uitbreiding tot 100)
  • Aanleren van de begrippen ‘klasmateriaal’
  • Cijferen
  • De delen van het vierkant, de rechthoek en de driehoek benoemen

De nadruk bij deze lessen ligt op de spreekdurf via positieve stimulatie. De drempel om Frans te spreken verlaagt en hun woordenschat wordt uitgebreid. Daardoor stijgt hun zelfvertrouwen. Bovendien sluit dit naadloos aan bij de CLIL-lessen in het secundair onderwijs.

Tweetaligheid in onze maatschappij heeft grote voordelen.