Klimopteam 2022 – 2023  

Kleuter:

 • K1A: juf Michèle 
 • K1B: juf Katia
 • K2A: juf Mieke
 • K2B: juf Lisa
 • K3A: juf Christine
 • K3B: juf Stefanie
 • SES-leerkracht kleuteronderwijs + LO: juf Tine
 • SES-leerkracht kleuteronderwijs en 1ste graad: juf Katrien

Lagere afdeling:

 • L1A: juf Natacha
 • L1B: juf Sarah Loete
 • L2A: juf Monica
 • L2B: juf Maité + 1/5 juf Régine
 • L3A: juf Tess + 1/5 juf Virginie
 • L3B: meester Bart
 • L4A: juf Sabine
 • L4B: juf Maaike
 • L5A: juf Tina
 • L6A: juf Sarah + 1/10 juf Virginie
 • SES- leerkracht 2de graad + AN-juf: juf Régine
 • SES-leerkracht 1/2/3de graad: juf Virginie

Bijzondere leermeesters:

 • leermeester lichamelijke opvoeding: meester Randy – juf Tine
 • leermeester niet-confessionele zedenleer: juf Liesbeth
 • leermeester rooms-katholieke godsdienst: juf Joke
 • Leermeester protestantse godsdienst: juf Glenda
 • leermeester islamitische godsdienst: meester Alperen
 • kinderverzorgster: juf Evie

Zorgcoördinator:

Emilie Nollet

Secretariaat:

Ellen Huyghe – Linette Minne – Arianne Jonckheere

Directeur:

Kelly Dildick

Sarah Dutrieue (vervangend directeur)