Al doende leer je het meest

Al doende leer je het meest

Al spelend leren en uitdagingen aangaan, inoefenen van de basisleerstof, het inlevingsvermogen en de woordenschat vergroten door het boekenaanbod uit te breiden, maar evenzeer de uitdaging aangaan met smartgames of techniekdozen.Een groot budget werd vrijgemaakt om onze leerlingen sterker te