Al spelend leren en uitdagingen aangaan, inoefenen van de basisleerstof, het inlevingsvermogen en de woordenschat vergroten door het boekenaanbod uit te breiden, maar evenzeer de uitdaging aangaan met smartgames of techniekdozen.Een groot budget werd vrijgemaakt om onze leerlingen sterker te maken in het probleemoplossend denken.Onder het motto ‘Al doende leer je het meest’ wordt dit materiaal de komende dagen verdeeld over alle klassen van de eerste kleuterklas tot het 6de leerjaar. Veel leerplezier Klimoppers!

Al doende leer je het meest