Voor het eerst gingen ook de kindjes van de 2de kleuterklas zwemmen onder begeleiding van juf Mieke en de turnjuf Maité. Ze kregen een lesje watergewenning en nadien konden ze nog even vrij spelen. Alle kleuters waren zeer enthousiast! Er volgen nog 4 zwembeurten dit schooljaar. Zo kunnen de kindjes in september in K3 hun 2de lessenreeks watergewenning goed starten.

Watergewenning in K2