In kader van ons taalbeleid ‘Taaltroef’ worden onze leerlingen van het 6de leerjaar begeleid om voor te lezen aan de 3de kleuterklas. Op vlak van taalverrijking en het verhogen van het leesplezier stellen we resultaten in beide klasgroepen vast. Bovendien stimuleren we het begrijpend luisteren en het verhogen van het leesniveau bij onze jonge kinderen terwijl we het expressief leren voorlezen bevorderen bij onze leerlingen van het 6de leerjaar.

Taaltroef