Basisschool De Klimop zet in op het talent van de leerkracht. Het project ‘meertalig onderwijs/wiskunde in het Frans’ wordt uitgebreid. Vanaf dit schooljaar verdiepen 3 leerkrachten zich elk in een ander domein: techniek, taal en talent. Door middel van een doorschuifsysteem volgen onze leerlingen 1 uur per week les bij een ‘vakspecialist’. Waar probleemoplossend denken voorop staat binnen de lessen techniek, staat zelfontplooiing centraal binnen de lessen ‘mens en maatschappij’ en krijgen onze leerlingen aanvullend op een speelse en interactieve manier een taalbad Frans binnen de lessen wiskunde… ongetwijfeld een zeer goede voorbereiding op het secundair onderwijs!#DeZeewacht

Taal, techniek en talent in basisschool De Klimop