• maandag, dinsdag en donderdag van 8u55 tot 11u40 en van 12u55 tot 16u00
  • woensdag van 8u55 tot 11u40
  • vrijdag van 8u55 tot 15u10

‘s Morgens wordt er toezicht georganiseerd vanaf 8u20.

Aanvullend op de schooluren wordt er voor- en naschoolse opvang georganiseerd van 7u00 tot 18u30, op woensdag tot 12u50.

Ouders die op woensdagnamiddag opvang nodig hebben, kunnen hun zoon of dochter inschrijven in de Zonnebloem (opvang gemeente). Vanuit onze school wordt op woensdagmiddag busvervoer georganiseerd naar de buitenschoolse opvang.