Open bloeien om op te groeien…
In onze basisschool kan uw kind openbloeien om op te groeien tot een gelukkige, zelfzekere en creatieve tiener. Elke leerling, meisje of jongen, met een eigen persoonlijkheid, eigen visie, eigen kunnen, eigen overtuiging, verdient onze speciale aandacht.
De school biedt kwalitatief onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen. Op deze manier streven we naar een zo groot mogelijke beleving. De school werkt dan ook intensief aan vernieuwingen met oog voor ICT, leren leren, actualiteit, sport, geïntegreerde werkperiodes…
Het personeel en de directie vormen een team dat een ‘open deur’ politiek hanteert, dat communicatief is ten opzichte van ouders en samen met de leerlingen het gezicht en de uitstraling van de school bepaalt.

foto bosklassen groep

 

Digitale borden

De school investeerde in digitale schoolborden. Zo kunnen wij er nu fier op zijn dat in iedere klas van de lagere gewerkt wordt met een digitaal schoolbord. Lessen worden geprojecteerd, film- en beeldmateriaal passend bij de les kan in een handomdraai op het bord verschijnen om zo de lessen te ondersteunen.
Met de aankoop van de borden ging ook de investering in digitale bordboeken gepaard zodat nu bijna alle hand- en werkboeken op het bord getoond kunnen worden.

P1040053 P1040059

P1040045

Differentiatie

Door middel van binnenklasdifferentiatie worden leerlingen geholpen die af en toe een duwtje in de rug nodig hebben. Om het lezen te bevorderen worden klasdoorbrekend groepen gemaakt. Via het hoekenwerk en contractwerk leren de leerlingen zelfstandig een taak te vervullen of via groepswerk probleemoplossend te denken. Het geeft de leerkracht opnieuw de kans de leerlingen enerzijds extra aandacht te schenken, anderzijds de leerlingen op hun talenten te observeren. Onze zorg- en Ses-leerkracht staat de leerkrachten bij in de afname van genormeerde toetsen en het bieden van hulp aan de leerlingen.

P1040213

Levensbeschouwing

Er is een vrije keuze tussen de verschillende godsdiensten en zedenleer.
Deze worden onderwezen door daarvoor bevoegde vakleerkrachten.

P1040201

P1040203

P1040196

Uitstappen

Gedurende het schooljaar worden verscheidene culturele uitstappen voorzien. Elke klas neemt gemiddeld drie keer deel aan zo´n uitstap.

DSC07217

Sport

We werken met een tweewekelijks programma: de ene week krijgen de leerlingen twee uur lichamelijke opvoeding door een vakspecialist, de andere week krijgen ze een uurtje turnen en gaan ze een uurtje zwemmen. Op woensdagnamiddag worden geregeld sportactiviteiten georganiseerd.

woensdagmiddagsport 2 woensdagmiddagsport

Ontspanning:

Op de speelplaats hanteren we een doorschuifsysteem, zodat iedereen de kans krijgt om gebruik te maken van de speeltuigen en/of de voetbalvelden.

P1010880 P1040216