Afgelopen dinsdag bezochten de leerlingen van het vijfde leerjaar Atlantikwall te Raversijde en de villa van Prins Karel. Na te hebben gewandeld langs de bunkers en in de loopgraven, trokken ze naar het strand en de duinen om de verschillen bij eb en vloed te bekijken, te onderzoeken wat zich aan de vloedlijn bevindt en waar we deze planten in de voedselketen terug vinden.

L5 op leeruitstap met het openbaar vervoer.