Met de opbrengst van de kerstkaartenverkoop kochten wij tal van nieuwe fietsen aan. Samen met de geschonken fietsen, waarvoor heel veel dank aan onze ouders, beschikken wij nu over een ‘fietsimperium’ van om en bij de 45 fietsen voor onze lagere schoolkinderen en kleuters. Het doel is iedereen te laten deelnemen aan de schooluitstappen en versterken van de fietsvaardigheden zodat ieder kind met voldoende ‘fietsbagage’ De Klimop kan verlaten en veilig de openbare weg op kan.

Klimopfietsen