Samenwerken en creatief denken om een toren te bouwen met een minimumhoogte waarbij brede basis-smalle top een insteek kan zijn… de cijfers tot 20 verder inoefenen via een gezelschapsspel… de werking van verkiezingen ondervinden door zelf de verkiezing van de leerlingenraad te organiseren… enorm leerrijke lessen binnen ons 3T-project!

Klasdoorbreking Taal Techniek Talent 3de graad