Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

Instapdata schooljaar 2019-2020

  • maandag 2 september 2019 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 02/03/2017
  • maandag 4 november 2019 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 04/05/2017
  • maandag 6 januari 2020 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 06/07/2017
  • maandag 3 februari 2020 – geboren t.e.m. 03/08/2018
  • maandag 2 maart 2020 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 02/09/2017
  • maandag 20 april 2020 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 20/10/2017
  • maandag 25 mei (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 25/11/2017