Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

  • dinsdag 18 april 2017 – (dag na de paasvakantie) – geboren t.e.m. 18/10/2014
  • maandag 29 mei 2017 – ( dag na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 29/11/2014
  • vrijdag 1 september 2017 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2015
  • maandag 6 november 2017 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 06/05/2015
  • maandag 8 januari 2018 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 08/07/2015
  • donderdag 1 februari 2018 – geboren t.e.m. 01/08/2015
  • maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 19/08/2015
  • maandag 16 april 2018 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 16/10/2015
  • maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 14/11/2015