Uw peuter mag naar school komen wanneer hij/zij 2,5 jaar is op een van volgende data:

 • vrijdag 1 september 2017 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 01/03/2015
 • maandag 6 november 2017 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 06/05/2015
 • maandag 8 januari 2018 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 08/07/2015
 • donderdag 1 februari 2018 – geboren t.e.m. 01/08/2015
 • maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 19/08/2015
 • maandag 16 april 2018 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 16/10/2015
 • maandag 14 mei 2018 (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 14/11/2015
 • maandag 3 september 2018 (eerste schooldag) – geboren t.e.m. 03/03/2016
 • maandag 5 november 2018 (na herfstvakantie) – geboren t.e.m. 05/05/2016
 • maandag 7 januari 2019 (na kerstvakantie) – geboren t.e.m. 07/07/2016
 • vrijdag 1 februari 2019 – geboren t.e.m. 01/08/2016
 • maandag 11 maart 2019 (na krokusvakantie) – geboren t.e.m. 11/09/2016
 • dinsdag 23 april 2019 (na paasvakantie) – geboren t.e.m. 23/10/2016
 • maandag 3 juni 2019 (na Hemelvaart) – geboren t.e.m. 03/12/2016