L3 Taalbeleid

L3 Taalbeleid

In kader van de ‘buitenspeeldag’ vertelde juf Liesbeth een verhaal in de wilgenhut. Ook via de levensbeschouwelijke vakken wordt gewerkt aan ons taalbeleid geïntegreerd in onze groene omgeving.

Techniek in L1 en L4.

Techniek in L1 en L4.

Onze leerlingen van het 1ste leerjaar leerden hoe ze water kunnen besparen maar ook hoe ze water moeten zuiveren tijdens een techniekles. In het vierde leerjaar werd dan weer witloofquiche gemaakt onder het motto ‘Wat je zelf maakt, smaakt!’